Moder jord

Moder jord är vår planet och den ska vi vara rädda om! Vi kan alla göra skillnad för både klimatet och miljön. Allt började en gång med the big bang och sedan har det utvecklats under miljarder år. I dag finns det olika stora kontinenter på vår jord, där vi människor lever på alla kontinenter förutom Antarktis. På planeten finns det flera olika miljöer, allt från djupa hav till höga berg. Alla miljöer har olika djur och växter som anpassat sig efter just sin miljö. Det finns även människor som lever i olika miljöer, allt från tundran till regnskogen. De flesta av oss bor dock på den tempererade klimatzonen, som i Sverige. På den här klimatzonen är det inte så kallt som på tundran och inte heller så varmt som i regnskogen.

Det finns människor som lever på alla kontinenter, men vi är inte jämnt fördelade. De flesta av oss bor i städer och på den tempererade klimatzonen, det vill säga inte för kallt och inte för varmt. Stora delar av planetens yta är täckt av vatten och det är i haven som vi hittar de flesta djuren. De flesta av djuren lever i havet, men det finns också djur på land. Det mest tätbefolkade landet är Kina och det minst tätbefolkade är Australien. Många tror att Sverige är ett mycket litet land, men ser vi hur det ser ut på ytan så är det faktiskt inte alls så litet, från norr till syd är det ungefär 150 mil. Vi har bara en planet och den har vi till låns under vår livstid. Det ska komma generationer efter oss som ska leva på vår moder jord och det är viktigt att vi alla försöker att inte skräpa ner eller förstöra, det är väldigt egoistiskt att göra det. Tack för att ni läser detta, Ann i Göteborg.